Khiếu nại đất từ năm 1993 đến nay vẫn chưa giải quyết: – Dân khiếu nại rất nhiều lần mà cơ quan nhà nước vẫn thờ ơ, đùn đẩy trách nhiệm, mấy năm trước đền bù được 500đ/m2 hiện nay đền bù 1.200đ/m2, đền bù như vậy là chưa đúng bởi vì là đất đỏ bazan mà đền bù đất sói mòn sỏi đá. Nhưng nếu đền bù đất lâm nghiệp loại đất đỏ bazan cũng chưa đúng, trong khi đó là đất sản xuất nông nghiệp, thuộc loại đất đở thì thuộc hạng II hoặc III mới đúng.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here