Sách Sổ tay cán bộ địa chính mới nhất.
Các bạn có thể đặt sách tại

Sổ tay cán bộ địa chính – Tra cứu các tình huống mới nhất về quản lý, sử dụng đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo và xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Cuốn sách bao gồm 4 phần chính:

Phần thứ nhất: Luật Đất đai (có hiệu lực từ 1-7-2014).

Phần thứ hai: Hỏi đáp chi tiết về thi hành Luật Đất đai (Hỏi đáp về tổ chức quản lý, sử dụng, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận; Hỏi đáp về thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước; Hỏi đáp về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đấ; Hỏi đáp về giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo và xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai…)

Phần thứ ba: Định mức kinh tế – kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai, xây dựng cơ sở địa chính.

Phần thứ tư: Văn bản mới về sử dụng đất, chứng nhận quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất.

Nguồn: https://batdongsancom.com

Xem thêm bài viết khác: https://batdongsancom.com/luat-dat-dai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here