Nội dung luật doanh nghiệp mới nhất

PHẦN 1. LUẬT SÓ 37/2013/QH13 QUÓC HỘI BAN HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 170 CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP SÓ 60/2005/QH11
PHẦN 2. LUẬT DOANH NGHIỆP 2013
PHẦN 3. QUY ĐỊNH VÈ TIÈN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI & Xử PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
1. Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 114/2002/NĐ-CP về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành 30/05/2003
PHẰN 4. HƯỚNG DẪN LUẬT THƯƠNG MẠI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
1. Thông tư 05/2008/TT-BCT sửa đổi Thông tư 09/2007/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 23/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hỏa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ thương mại ban hành 14/04/2008

2. Nghị định 23/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 12/02/2007. luật doanh nghiệp nói rất cụ thể
3. Thông tư 11/2006/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 72/2006/NĐ-CP
quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành 28/09/2006

Liên hệ : 0926 98 58 68

Nguồn: https://batdongsancom.com

Xem thêm bài viết khác: https://batdongsancom.com/luat-dat-dai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here