Join Group:
Link sách nói:
GD1: Nghĩ
1. Mô hình lớn: E-P 3L & 4 Level
2. 6 Myth
3. 9 Think
4. Big Why
5. Giá trị lõi
6. 80/20
7. Biết con số bạn: 8 Mục Tiêu

Kiếm: Khoa học của thành công, trung thành MRE đổi mới sau. Warren 12 lần
4 Mô Hình: Kinh tế, Nguồn khách, Ngân sách, Tổ chức.
8. Mô hình kinh tế: Con số, App, Convert
Voi
9. Mô hình nguồn Khách: Prospect, Database, System
10. Lead: chiến dịch 8×8
11. Lead:Chiến dịch: 33
12. Lead:Chiến dịch: 12 thư trực tiếp
13. Lead:chuyển đổi: 88-33 thi 12:2; 12 thi 50:1
14. MÔ HÌNH NGÂN SÁCH: Revenue, Red, Review
15. Các loại ngân sách: OP-Sale-Profit 3-3-4,Big: Lương- Lead
16. MÔ HÌNH TỔ CHỨC: Support, Hire Talent, Train Coach
17. GIỮ: trả thưởng
18. NET: 3L, Money, U
19. Tổ chức HỆ THỐNG 7 bước
20. Mục Tiêu- Action 20phan tram
21. Đối trọng
NHẬN Gd4: Thụ động, 7st, Hire 3, Vai trò bạn.
Agent- Manager- Owner
22- Time Blocking
23- 5 Bước: Plan, Khung thời gian, Trách nhiệm, Môi trường, Giữ Năng Lượng.
24. Năng lượng: Thiền, Kinh doanh, Thể dục, Ôm, kế hoạch.

Nguồn: https://batdongsancom.com

Xem thêm bài viết khác: https://batdongsancom.com/dau-tu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here