PMS (Project Management System) là giải pháp quản lý thông tin dự án xây dựng. PMS thích hợp cho khách hàng là Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và tổ chức tư vấn quản lý dự án theo quy định của luật pháp Việt Nam. Chỉ cần nhập thông tin đầu vào đơn giản, phần mềm tự động xuất ra các văn bản và báo cáo theo quy định của của pháp luật như lập tờ trình phê duyệt dự án, quyết định phê duyệt dự án, thiết kế – dự toán, lập kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo quyết toán dự án…tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lực cho chuyên viên QLDA.
PMS là phần mềm quản lý dự án xây dựng duy nhất tại Việt Nam phù hợp với quy trình quản lý dự án xây dựng theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP, 112/2009/NĐ-CP, 113/2009/NĐ-CP, 85/2009/NĐ-CP, 15/2013/NĐ-CP, thông tư 13/2010/TT-BKH, 86/2011/TT-BTC, 19/2011/TT-BTC, 10/2013/TT-BXD, 13/2013/TT-BXD và 09/2016/TT-BTC
Xem thêm thông tin tại website:

Nội dung trình diễn:
– Nhập dữ liệu kế hoạch / kết quả lựa chọn nhà thầu
– Tạo hợp đồng từ gói thầu
– Nhập dữ liệu khối lượng công tác từ tập tin excel vào hợp đồng cho từng chi phí dự toán
– Lập phiếu quản lý khối lượng công tác Thực tế thực hiện, Nghiệm thu thực tế, Thanh toán thực tế
– Theo dõi khối lượng thi công theo hợp đồng

Nguồn: https://batdongsancom.com

Xem thêm bài viết khác: https://batdongsancom.com/du-an

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here