CHƯƠNG TRÌNH DÂN TA PHẢI BIẾT LUẬT TA
Tại Việt Nam, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), thường được ngôn ngữ bình dân gọi là sổ đỏ hoặc giấy đỏ. Khái niệm về GCNQSDĐ có sự thay đổi theo thời gian cụ thể năm 2003 theo Luật đất đai năm 2003 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất”. Đến năm 2013, Khái niệm này có bổ sung thêm theo Khoản 16, Điều 3 Luật Đất đai 2013[1] quy định “ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đai là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”.

#HuyGiayDo#HuyGiayHong #DanTaPHaiBietLuatTa

Nguồn: https://batdongsancom.com

Xem thêm bài viết khác: https://batdongsancom.com/luat-dat-dai

5 COMMENTS

  1. Chị ơi một người mà không tự mình ký được người khác cầm tay người ấy để lấy chữ Ký và hai tháng sau người bị người khác cầm tay ký đó mất thì chu ký đó có vi phạm không chị

  2. 👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨❤️❤️❤️❤️❤️

  3. Nhờ chị tư vấn giúp vấn đề đất đai của gia đình . Cảm ơn chị nhiều
    Nội dung như sau: Ông bà ngoại có 4 người con gồm mẹ em(A) , 2 gì B, C , 1 cậu D.
    Ông ngoại mất năm 1977, sau này sổ đỏ đứng tên căn nhà cho bà ngoại . Năm 1998 mẹ ( A ) mất ( có 3 người con là E, F, G). Căn nhà được ngăn đôi ( có di chúc viết tay ) cho cậu D ở 1/2 và cậu có tách khẩu riêng nên nhà có 2 địa chỉ 89 bà ngoại ở 91 gd người cậu D ở . Năm 2001 nhà nước có lấy 2/3 căn nhà để làm đường, còn lại 1/3 diện tích 35m vuông bên phía địa chỉ 91. Năm 2003 do tranh chấp giữa bà ngoại và cậu D thì bà ngoại được UBND phường chứng thực số đất 35m vuông còn lại là của bà. Năm 2004 bà ngoại có làm di chúc thừa kế có xác nhận của UBND phường chỉ cho 2 gì là B và C. Di chúc lập em ( là đại diện 3 con của mẹ A đã mất) và cậu D không được biết. Như vậy có bỏ xót thừa kế và thừa kế thế vị không ?Năm 2018 bà ngoại anh mất. Nay cậu về đòi thừa kế ? Nếu chia thừa kế thì 3 anh em E, F, G là con người mẹ A đã mất có được thừa kế không ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here