– Sử dụng hàm Indirect để lập bảng chấm công cho tất cả nhân viên công ty. Dùng để tổng hợp toàn bộ phép năm của từng nhân viên trong 12 tháng…
– Hàm Indrirect đặc biệt hữu dụng cho công tác tổng hợp số liệu từ nhiều sheet có cấu trúc giống nhau.
===================================================
Hàm INDIRECT:
Chức năng: Hàm INDIRECT trả về một tham chiếu từ một chuỗi ký tự. Cũng có thể dùng hàm INDIRECT để thay đổi tham chiếu tới một ô bên trong công thức mà không cần phải thay đổi công thức đó.
Cú pháp: INDIRECT(ref_text,a1)
-Ref_text: là tham chiếu đến một ô (tham chiếu có dạng là A1 hay R1C1), là tên định nghĩa của một tham chiếu hay là một tham chiếu đến ô dưới dạng chuỗi.
Nếu ref_text là một ô tham chiếu không hợp lệ, hàm sẽ trả về lỗi #REF!.
Nếu ref_text chứa tham chiếu đến một bảng tính khác thì bảng tính này phải được mở, nếu không hàm sẽ trả về #REF!.
– A1: là một giá trị logic để xác định dạng kiểu tham chiếu trong Ref_text.
Nếu A1 là True hay 1 (mặc định là để trống) thì Ref_text có dạng tham chiếu là A1.
Nếu A1 là False hay 2 thì Ref_text có dạng tham chiếu là R1C1.

Nguồn: https://batdongsancom.com

Xem thêm bài viết khác: https://batdongsancom.com/tong-hop

4 COMMENTS

  1. 4:20 nếu tháng 1 có 200 công nhân , tháng 2 có 250 CN , .đến …tháng 12 có 500 CN thì , CN thời vụ 200 người số lượng CN tuyển mới và thôi việc 10 người / tháng , vậy tính làm sao bạn

  2. anh ơi, cho em xin file của video Hướng dẫn sử dụng hàm INDIRECT trong Excel tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet khác nhau. Mail em : levuthuan2020@gmail.com em cám ơn anh

  3. Từ hàm trên anh em kỹ sư xây dựng có thể áp dụng để tổng hợp sức chịu tải của cọc tính toán trên nhiều lỗ khoan vào một bảng 😁 tổng hợp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here